Salvador Dali, translated by Gorilli

by highand45

droom-dali-69-kb

 

Just because the guys of Gorilli Monkeyblog are doing a Salvador Dali translation on his work and we love it. Just like their fine shop!

Its in the space between where answers can be found, but its also in the same space where questions seize to exist.  Only in losing yourself you will find yourself. A crazy circular motion, like the sole cause of desire…  Burdened by the necessity AND the impossibility.

(Dutch)
Het is in de ruimte ertussen, waar antwoorden te vinden zijn, maar het is ook diezelfde ruimte waar vragen ophouden te bestaan. Alleen in het verliezen van jezelf vind je jezelf. Een gekke cirkelvormige beweging, zoals de oorzaak van het verlangen. Bezwaard door de noodzaak EN de onmogelijkheid.

My first encounter with the sublime / Mijn eerste ontmoeting met het sublieme:

SALVADOR DALI : Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate a Second Before.